Recrutare fără frontiere!

Suntem o companie de Resurse Umane specializată în servicii de muncă temporară (agent de muncă temporară autorizat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale), recrutare personal calificat și poziții de middle management, executive search, head hunting și coaching.

Orice firmă poate apela la serviciile de muncă temporară oferite de HR360 INTERIM, într-un cadru legal și flexibil de gestiune a resurselor umane pentru perioade fixe de timp, acoperind nevoile de personal pe termen scurt, mediu sau lung.

Peste 20 de ani de experiență

Activitatea noastră se bazează pe experiența în consultanță, de peste 20 de ani, a specialiștilor HR360 INTERIM. Am format un portofoliu de clienți, atât în România, cât și în Franța, cu care avem o colaborare solidă, stabilă, bazată pe respect reciproc și profesionalism.

Candidați cu experiență ridicată

Am creat o bază de date care înglobează candidați serioși, responsabili, dedicați, având o pregătire profesională ridicată și experiență profesională în Franța, Belgia, Italia etc.

Pentru spațiul UE

Specialiștii noștri au alcătuit un proces etapizat și eficient de identificare, evaluare și angajare al candidaților pentru servicii de muncă temporară și recrutare punctuală de personal. În succesiunea acestor etape, ne asigurăm că cei mai potriviți și motivați candidați devin angajați în proiectele derulate cu partenerii noștri (Utilizatori).

HR360 INTERIM SRL recrutează sau preia angajații temporari, asigurând serviciile de salarizare și administrare de personal, procedurile legale de medicina muncii, sănătate și securitate în muncă, împreună cu parteneri acreditați și implementează standardele solicitate de Utilizatori în pachetul de beneficii oferite.

De ce să folosiți serviciul de Muncă Temporară?

  • Ajută compania dumneavoastră să se concentreze pe activitățile principale de activitate;
  • Acoperă rapid penuria forței de muncă din compania dumneavoastră pe un anumit departament sau mai multe calificări necesare;
  • Nu implică procese și/sau eventuale decalaje specifice aprobării interne pentru un nou post în organigrama companiei;
  • Reduce costul administrativ al departamentului propriu de resurse umane;
  • Productivitatea crește semnificativ în cadrul organizațiilor care apelează la procesul de muncă temporară.

Colaborarea cu HR360 INTERIM înseamnă:

Cadru legal garantat

Noi ne vom ocupa de evidența tuturor procedurilor de administrare pentru personalul pus la dispoziție:

  • Redactarea și înregistrarea legală a contractelor de muncă ale angajaților, a actelor adiționale sau deciziilor aferente, completarea și depunerea Registrului de Evidență a Salariaților;
  • Suntem în relație directă cu Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru toate aspectele de gestiune a dosarelor de personal;
  • Procedurile legale de medicina muncii, sănătate și securitate în muncă;
  • Salarizare (calculul și plata salariilor, depunerea declarațiilor fiscale, înregistrarea angajaților în sistemul de taxe și impozite, pregătirea statelor de plată și a fluturașilor de salariu). Completarea, depunerea și înregistrarea documentelor în termenul legal.

Reactivitate

Selectăm eficient angajați instruiți, motivați, cu experiență profesională adecvată, dispuși să fie relocați, atât în țară cât și străinătate.

Flexibilitate

Furnizarea angajaților temporari, în funcție de cerințele specifice ale partenerilor, în numărul și calificările dorite, pe periode fixe de timp, dar care pot fi prelungite în funcție de provocările noi apărute sau neprevăzute într-un anumit context al mediului economic.

emptycaretup
spinner