Servicii

HR360 INTERIM SRL recrutează sau preia angajații temporari, asigurând serviciile de salarizare și administrare de personal, procedurile legale de medicina muncii, sănătate și securitate în muncă, împreună cu parteneri acreditați și implementează standardele solicitate de utilizator în pachetul de beneficii oferite.

Astfel, HR360 INTERIM angajează persoanele de care aveți nevoie, preluând toate procesele de administrare de personal, în condițiile în care angajații temporari își vor desfășura activitatea în mediul de lucru al partenerului/utilizatorului (sediu și/sau puncte de lucru).

Proceduri

Premergător angajării candidaților recrutați, desfășurăm următoarele:

  • Întâlniri / comunicări cu viitorii salariați temporari, în vederea informării legate de documentele necesare angajării, condițiile de muncă și fișa postului;
  • Pregătirea în vederea semnării documentelor necesare angajării, cum ar fi contractul individual de muncă, regulamentul intern sau declarațiile privind veniturile suplimentare, persoanele aflate în întreținere sau casa de sănătate la care este arondat salariatul;
  • Întocmirea și parafarea contractelor de muncă, actele adiționale aferente și deciziile de înregistrare a acestora în registrul electronic de evidență al salariaților - REVISAL.

Legal

Muncă temporară, potrivit Art. 88 din Codul muncii, este munca prestată de un salariat temporar (calificat și/sau necalificat) care, prin intermediul agentului de muncă temporară, prestează muncă în favoarea unui utilizator.

Utilizatorul este persoana fizică sau juridică pentru care și sub supravegherea și conducerea căreia muncește temporar un salariat temporar pus la dispoziție de agentul de muncă temporară.

Misiunea de muncă temporară se stabilește pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni. Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate la durata inițială a misiunii, nu poate depăși o perioadă de 36 de luni.

Agentul de muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziție încheiat în formă scrisă cu Utilizatorul, pune la dispoziția acestuia un salariat angajat prin contract de muncă temporară (in conformitate cu HG nr. 1256 din 21/12/2011).

Etapele derulate pentru selecția și recrutarea personalului

Identificarea candidaților prin canale online și offline

Folosind instrumentele de selecție și recrutare proprii (funcții de căutare și potrivire, baza de date HR360 de candidați etc. ), platforme externe (social media, portaluri de joburi naționale, locale etc. ), dar și alte canale de marketing și publicitate, reușim să atragem cât mai mulți candidați interesați de oportunitățile de locuri de muncă oferite de firma noastră.

Interviul telefonic

Prima discuție are loc în cadrul unui interviu telefonic, timp în care validăm interesul candidatului, prezentăm rolul pentru care îl contactăm și validăm experiența anterioară.

Interviul față în față

În funcție de prima discuție, ajungem să cunoaștem mai bine candidatul în timpul unui interviu în persoană (la sediul HR 360) sau virtual (online).

Evaluarea

Această etapă implică validarea abilităților și competențelor candidatului, în funcție de cerințele specifice agreate cu partenerul unde își va desfășura activitatea viitorul angajat.

Transmiterea listei scurte

În această etapă, partenerii noștri vor primi lista cu cei mai potriviți și motivați candidați pentru pozițiile deschise.

Feedback din partea partenerului - comunicare permanentă cu acesta

Relația de parteneriat cu clienții noștri se derulează pe toată perioada contractuală, de punere la dispoziție a salariaților temporari la sediul sau punctele de lucru ale partenerilor noștri.

O permanentă monitorizare a evoluției și rezultatelor profesionale ale acestora, în mediul de lucru al fiecărui partener comercial, cât și comunicarea neîntreruptă, atât cu salariații, cât și cu clientul, feedback-ul oferit de acesta, va asigura buna desfășurare a parteneriatului trilateral, în ansamblul său.

emptycaretup
spinner